Vega-Test

Ocena użytkowników: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

CO TO JEST VEGA-TEST?

Wszystko jest energią. Cały wszechświat istnieje dzięki niej. Człowiek, będący jego częścią, też poddany jest procesom energetycznym. Energia, krąży w ciele człowieka kanałami energetycznymi zwanymi meridianami (łączą one punkty na skórze z głównymi organami wewnętrznymi).
Znajomość zasad rządzących przepływem energii, pozwolił naukowcom na opracowanie najbardziej precyzyjnej i skutecznej metody rozpoznania i usuwania wszystkiego, co zaburza przepływ energii przez nasze ciało.

Vega-Test (Wegetatywno-Rezonansowy Test WRT) według naukowych opracowań jest najbardziej precyzyjną i skuteczną metodą w osiągnięciu optymalnej czystości organizmu. Każdy pasożyt (jak wszystko dookoła nas i w nas) emituje fale elektromagnetyczne o określonej częstotliwości, które wykrywa się za pomocą diagnostyki wegetatywno-rezonansowej.
Metoda Rezonansu Indywidualnego powstała w rezultacie wieloletnich poszukiwań odpowiedzi na liczne problemy ze zdrowiem, których przyczyna nie jest rozpoznawana w sposób konwencjonalny.

Z punktu widzenia biofizyki, metabolizm jest asocjacją i dysocjacją (tworzeniem nowych i rozkładaniem poprzednich form). W procesie tym biorą udział naładowane cząsteczki, jony, polaryzowane molekuły, dipole wody. Ruch jakiejkolwiek naładowanej cząsteczki wytwarza wokół siebie pole magnetyczne, a nagromadzenie naładowanych cząsteczek tworzy dodatni lub ujemny potencjał.

Vega-Test wykrywa w organizmie pasożyty, wirusy i bakterie, drożdżaki, metale ciężkie oraz pozostałości po antybiotykach czy lekach przeciwbólowych zwane w dalszej części patogenami.

Każda forma życia posiada swój własny, niepowtarzalny zakres częstotliwości. Znając częstotliwości rezonansowe konkretnych patogenów, można wpływać na nie poprzez wahanie tychże częstotliwości generowanych odpowiednią aparaturą, co powoduje, że one giną.
Wpływając polem magnetycznym lub bardzo słabym prądem elektrycznym o odpowiedniej częstotliwości, można zmienić polaryzację w strukturach molekularnych i w bardzo krótkim czasie osiągnąć efekt, którego nie da się uzyskać stosując preparaty chemiczne.
Badania potwierdzają, że struktura organizmów biologicznych jest  polowo-energetyczna i wszystkie struktury wewnątrzorganiczne mają indywidualne parametry biofizyczne, takie jak: częstotliwość drgań, polaryzacja, pole magnetyczne  itp. Dotyczy to również wszystkich procesów regulacyjnych w organizmie, co oznacza, że można wpływać na procesy biofizyczne odpowiednio dobraną częstotliwością,  przywracając równowagę prawidłowego funkcjonowania ustroju człowieka. Nie mamy pełnego obrazu oddziaływania indywidualnych częstotliwości na żywy organizm, niemniej można stwierdzić, że ich działanie dotyczy ogólnych procesów dla  wszystkich komórek oraz podstawowych funkcji procesów życiowych, takich jak: normalizacja metabolizmu, energozabezpieczenia komórki, proces biosyntezy i  oddychania tkankowego itp. Ponadto wielokrotnie odnotowano, że dzięki  zastosowaniu rezonansu indywidualnego do zabiegów terapeutycznych, doszło do  przywrócenia procesów samoregulacji w organach oraz w przestrzeni międzykomórkowej.

Jest to metoda całkowicie bezpieczna i bezbolesna. Bardzo dobrze tolerowana przez dzieci.

O nas

Gabinet Terapeutyczny Vega Test

Terapia Rezonansem Indywidualnym Vega-Test

Metoda rezonansu indywidualnego VegaTest

Najnowsze artykuły

08 styczeń 2018
26 styczeń 2016

Search